Aanmeldprocedure 4+

Overstappen van de ene naar de andere school is een ingrijpende gebeurtenis voor een kind. Indien er plek is in de klas kijkt de directeur samen met de interne begeleider naar de samenstelling van de klas. Om zorgvuldig te kunnen bepalen of de overstap in het belang van het kind is en of wij aan de onderwijsbehoefte van uw kind kunnen voldoen is tijd nodig. Alle aanmeldingen als zij-instromers gaan via de directie. U kunt een e-mail sturen naar: pascal.riet@amosonderwijs.nl of marlies.oonk@amosonderwijs.nl met de volgende gegevens; Uw naam en telefoonnummer naam en achternaam kind geboorte datum school van herkomst en groep de reden van uw verzoek. Er wordt altijd contact opgenomen met de vorige school. U krijgt daarna bericht van de directie.